Hooglied!

 

  

 

 Link:

Beloved Place

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hoe schoon is uw uitnemende liefde,

Mijn zuster, o bruid!

hoeveel beter is uw uitnemende liefde

dan wijn,

en de reuk uwer olien

dan alle specerijen!  

 Hooglied 4:10

 

 

 

Zet mij als een zegel op Uw hart,

als een zegel op Uw arm;

want de liefde is sterk als de dood;

de ijver is hard als het graf;

haar kolen zijn vurige kolen,

vlammen des HEEREN. 7

Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen;

ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken;

al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde,

men zou hem te enenmale verachten.

 Hooglied 8:6-7

 

 

 

  

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Preek over Hooglied

 

Preek gehouden te Anna Paulowna. Juni 2008.
Lezen Hooglied 2: vs. 3 tot en met 7 en 3 : vs. 1 tot en met 5 en 8 : vs. 3 tot en met 7
Tekst Ef 5 : vs. 31 en 32


Geliefde gemeente, De Bijbel is een openhartig boek.

We willen vanmorgen kijken naar Gods heerlijke plan voor de liefde en de seksualiteit. Als het gaat over die liefde en de kracht van de seksualiteit is de Bijbel heel realistisch. Het boekje Hooglied is een jubelzang op de heerlijke liefde tussen een jongen en een meisje. Het hoogste lied, het allermooiste lied gaat over de liefde. Hooglied beschrijft het intense verlangen om bij elkaar te zijn. Er is een intense beleving van elkaars lichamen. Het meisje zegt: 2: 5 en 6 want ik ben ziek van liefde. 6 Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij. Een diepe hunkering om zich volledig lichamelijk te geven aan de ander. Een heerlijke liefdevolle openheid om te ander te ontvangen.
De beschrijvingen in Hooglied klinken ons vreemd in de oren. Lachwekkend misschien zelfs. De beelden uit de natuur doen ons vreemd aan. Het is een plaatje van het platteland en tegelijk sterk dichterlijke taal.
Hoe doen een jongen en meisje vandaag de dag dat? Bij echte liefde is nog precies hetzelfde verlangen om samen te zijn, om bij elkaar te zijn, om alleen te zijn. Vandaag communiceren we met andere middelen. Als ze verliefd zijn zoals de jongen en meisje in Hooglied en ze zouden een gedichtje schrijven. Zij schrijft misschien zoiets als dit: Mijn lief, ik denk de hele dag aan je, Zelfs onder m�n werk gaan m�n gedachten naar je uit. Op de fiets pak ik mijn mobiel. Zonder dat ik het doorheb stuur ik je een lief berichtje. Ik verlang naar je, wanneer zien we elkaar weer? Thuis. Loop ik snel naar mijn kamer en start de computer op. Zou hij op MsM zitten. Ah, daar is mij lief. Hoi hoe is het met je, ik mis je, wanneer zien we elkaar weer. Zeg zullen we allebei een webcam aanschaffen? Dan kunnen we elkaar zien, al zijn we niet bij elkaar Ik hou van je, ik wil je zien, ik wil je vasthouden.
De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. (Hooglied 8: 7) Zeeen kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Het Hooglied leert ons dat liefde en seksualiteit geweldig is. Je mag er van genieten, je mag erin opgaan. Je mag er tijd en aandacht aan besteden, je mag je ogen goed gebruiken en alles in je opnemen. Dat deed Adam toen hij Eva voor de eerste keer zag. Hij gebruikte zijn ogen goed en keek naar die prachtige vrouw. Wat mooi, ze lijkt op mij. Ze is net als mij, ze is van mijn soort, ze past bij me, heerlijk En God doet hetzelfde. God schiep in 6 dagen de hemel en de aarde, de zonnestelsel, de planten en dierenwereld. Elke dag keek Hij naar Zijn werk. En God zag dat het goed was. Op de 6e dag schiep Hij ook de mens, mannelijk en vrouwelijks schiep Hij hen, en zie het was zeer goed. De verliefdheid, het verlangen naar eenwording, het is door God geschapen als iets wat zeer goed is, volmaakt is. God kijkt naar de liefde tussen mensen, God kijkt naar de lichamelijke eenwording van man en vrouw, en zie het is zeer goed.
In de volmaakte schepping zegt God dat het niet goed is dat de mens alleen is. Daarom schiep Hij de vrouw. En God sprak: Gen 2: 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij 1 van lichaam wordt. Schepping van het huwelijk.
We zien in dit vers duidelijk een volgorde.
Stap 1 is: Losmaken van de ouderlijke banden. Loslaten van het gezinsverband. Een man en vrouw gaan een nieuw uniek verbintenis aan. In onze tijd symboliseren jonge mensen dit wel op de trouwdag. De vader van de bruid, brengt zijn dochter de kerkzaal binnen. En daar overhandigd de vader zijn dochter aan haar man. Prachtige symboliek, de vader zegt hiermee: "Deze dochter is niet meer van mij, ik draag de verantwoordelijkheid over aan haar echtgenoot". En de man, zegt God in de goede schepping: die verlaat zijn ouderlijk huis, maakt zich los van zijn ouders. Op de trouwdag komt er een unieke nieuwe eenheid tot stand. Stap 2 laat dat zien.
Stap 1, loslaten van de ouderlijke banden. Stap 2 Hij zal zich hechten aan zijn vrouw. Man en vrouw worden aan elkaar gehecht. Ze worden op elkaar of aan elkaar geplakt. Ze gaan een hechte eenheid vormen. Ze zijn niet langer twee, maar ze zijn 1. (illustratie 2 vellen papier, ze aan elkaar plakken, je ziet nog het onderscheid tussen de 2 kleuren, toch is het 1 vel papier ze zijn gehecht aan elkaar)
De Bijbel noemt het huwelijk zelfs een verbond. Lees maar eens na: Spr 2 : 16 en 17 en Mal 2 : 13 en 14 waar gesproken wordt over het verbond, de verbintenis met de vrouw van uw jeugd. God is daar getuige van geweest. Het zijn indringende gedeelten om trouw te zijn in het huwelijksverbond.
Het huwelijksverbond is vergelijkbaar met Gods verbond met ons. Jezus en zijn gemeente is een verbondsverhouding. Het is een unieke band, waar niets of niemand tussen beide mag komen. Ef 5 : het is een geheim, een mysterie. Het gaat zo diep, is zo rijk, dat het eigenlijk niet goed met woorden te omschrijven is.
3) En dan komt stap 3 : De man hecht zich aan zijn vrouw, met wie hij 1 lichaam wordt. De bijbel is heel duidelijk over Gods plan over de seksualiteit. In de volmaakte schepping is het Gods doel, dat man en vrouw een unieke hechte relatie aangaan. En binnen die relatie is de heerlijke seksuele 1 wording. (illustreren met 2 handen, los van elkaar, vlak tegen elkaar, ineenstrengelen (handen samen)) Liefde tussen man en vrouw is geweldig, mooi fantastisch. Seksuele eenwording van man en vrouw binnen en huwelijk is een wonder waar we van mogen genieten.
Ik hoop dat we dat duidelijk zien en er van doordrongen worden. Dat we God gaan aanbidden in Zijn heerlijke schepping. Dat onze ogen opengaan voor de heerlijkheid van Gods bedoelingen. Ook zijn heerlijke plan met seks. Seks als de diepste uiting van liefde binnen de bescherming van een huwelijk.
Ik denk nu ook aan de seksuele voorlichting in de gezinnen. We vinden dat vaak moeilijk, en wachten er lang mee. En dan worden de kinderen tieners en dan kunnen we alleen maar waarschuwen, pas op voor dit en dat� Maar liefde en seksualiteit zijn toch de heerlijkste en mooiste delen van Gods schepping. Daar mag je vrijuit over praten. Ouders praat veel met jonge kinderen over seksualiteit. Een kind van een jaar of 2 / 3 / 4 kun je heerlijk en prachtig vertellen over de seksualiteit als er een broertje of zusje op komst is. Of als ze vragen: 'krijgt mama nog een baby'?
Vertel dan maar hoeveel papa en mama van elkaar houden. Vertel maar rustig over de lichamelijke eenwording. Je vertelt dan iets heel moois dat God bedacht en gemaakt heeft. Vertel maar van het wonder van het zaad van de man dat uitgestort wordt in de vrouw. Vertel maar dat dit zo mooi is en zo heerlijk dat je hier heel zuinig mee om moet gaan. Vertel ze maar dat ze dit zelf moeten bewaren voor die jongen en meisje waar je straks mee gaat trouwen. Vertel ze maar dat God ook hun lichaam heeft gemaakt. Dat is zo mooi en zo heerlijk, je lichaam geef ja nooit zomaar aan een ander. Je bewaart het voor je huwelijk als het mooiste kado wat je de ander kan geven. Je kunt vertellen van dit wonder, van dit geheim van dit mysterie.
Je kunt vertellen dat het net zo iets is als Jezus en de gemeente. Jezus houdt zo ontzettend veel van je, dat Hij zelfs in ons wil komen, in ons wil wonen. Hij woont in ons met Zijn Geest. Als je gelooft in Jezus, dan is Hij in je. Dat is een wonder, een geheim , een mysterie, onbegrijpelijk. En zoiets is de liefde en de seks tussen man en vrouw in het huwelijk. Ze geven zich helemaal aan elkaar, mooi he!

Je kunt heel jonge kinderen al waarschuwen, jouw lichaam is van jezelf. Jouw lichaam is van Jezus, anderen moeten van je afblijven. Trek je kleren niet uit, al vraagt je vader, je broer, oom of je opa het, niet doen!
Ook hier kun je praten over je geloof. Als je in Jezus gelooft mag je niet in andere dingen geloven. Je bent helemaal van Hem. Zo is het met de seks, het is echt alleen voor mensen die getrouwd zijn. Daar mogen anderen niet tussen komen.
(nieuw thema)
Na de zondeval is de liefde en seks sterk veranderd. De krachten zijn nog net zo sterk. Maar na de zondeval lijkt het wel een onbeheersbare kracht geworden. De liefde en de seksualiteit zijn door de zonde val enorm ontspoord. Het pure liefdeslied van Adam heeft een schaduwzijde gekregen. De liefde en seksualiteit hebben hun volmaakte glans verloren. Het Hooglied laat dit zien. Hooglied houdt vast aan de heerlijkheid van de liefde tussen jongen en meisje. Voor 95% is het boekje pure liefde, iets moois. Maar de puurheid kent zijn schaduwzijden en begrenzingen.
Tot 3 maal toe roept het meisje: 7 Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld: wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. Wat betekent dit? Laat de liefde niet ontwaken voordat zij het wil. Liefde kun je wakker maken, voordat ze er echt aan toe is. Je kunt liefde opwekken, voordat de tijd er echt rijp voor is. Het plattelandsmeisje dat over haar oren verliefd is, en die bij haar geliefde wil zijn. Ze waarschuwt de meisjes uit de stad; doe voorzichtig met de liefde. Ga liefde en seksualiteit niet forceren. Als je liefde en seksualiteit forceert, dan gaan er dingen kapot. Er is bescherming en begrenzing nodig. Laat de liefde niet ontwaken voordat zij het wil. Het meisje zweert bij de gazellen en de hinden. Gazellen en herten hebben veel natuurlijke vijanden. Het zijn heel schichtige beesten, ze worden door het minste of geringste opgeschrikt en wakker gemaakt. 9 van de tien keer schrikken ze onnodig op.
Zo is ook de liefde, door het minste of geringste kan het al wakker gemaakt worden, onnodig, ongepast, te vroeg, geforceerd. Even tv kijken en daar komen prikkelende reclames langs, lekker een dagje naar het strand of zwembad, en daar wordt je als man toch zo geprikkeld van. Even je hotmail bekijken. En daar staat een tekst, een icoontje of iets anders en wakker is je zijn de seksuele prikkels. Een paar klikken met de muisknop en je ziet wat je niet moet willen zien als kind van God.
Gemeente van Jezus in 2008: Wek de liefde niet op voordat ze het wil. Het zijn diepe krachten, die als ze te vroeg ontwaken zo veel stuk kunnen maken. De liefde is als een vlammend vuur, een laaiende vlam (Hooglied 8). Als je deze niet onder controle houdt dan heb je binnen de korte keren een fikse brand. Als we die heftige innerlijke gevoelens niet beheersen dan loopt een brandje zomaar uit de hand. En wat doen brandwonden verschrikkelijk pijn. (illustratie :Ik verbrandde vorige week een stukje van mijn vinger aan een hete pan).
Twee dagen voel je het.
Als je je brandt aan de liefde, als de seksualiteit te vroeg zijn gang laat gaan. Dan krijg je brandvlekken die nooit meer weggaan. Brandwonden in je ziel, emotionele wonden, lichamelijke klachten. Het is verschrikkelijk.
laat de liefde niet ontwaken voordat zij het wil. De liefde is sterk als de dood, beklemmend als het dodenrijk is de hartstocht.
Ik vind dit best moeilijk om de juiste woorden te vinden, maar ik denk dat het nodig is.
Gerommel met seks in welke vorm dan ook buiten het huwelijk maakt dood. Het beklemt, het zet je gevangen. Ongelofelijk veel mensen zijn seksueel beschadigd. Velen zijn daardoor �gevangenen� geworden. Gevangene van jezelf of in zichzelf. Hartstocht, zegt het Hooglied, is beklemmend als het dodenrijk.
Seksualiteit buiten het huwelijk tussen man en vrouw beklemt, het maakt je gebonden. Lees Lev 18 maar eens, elke seksuele relatie buiten het huwelijk onteert de ander en jezelf, het verontreinigt je. Het maakt dat je vervuild bent geraakt. Waarom zijn ontsporingen op dit gebied zo diep ingrijpend. Psychisch, geestelijk, lichamelijk, het grijpt diep in als je hier met schade rondloopt.
Dat heeft te maken met het verbondskarakter. In de seksualiteit worden 2 mensen 1. Je hebt je verenigd met de ander, je bent een eenheid geworden. Een diepere uiting van eenheid tussen 2 mensen is niet mogelijk. Je bent even aan de ander gehecht geweest, vastgeplakt. Buiten het huwelijk is dit vaak een eenwording van een kort moment. Buiten het huwelijk is het vaak een eenheid zonder stabiele en duurzame liefde. Daarna wordt je weer losgescheurd van de ander.
En als je losgescheurd wordt dan krijg je onherroepelijk schade. (Illustratie de aan elkaar geplakte vellen papier losscheuren, De schade laten zien)
Paulus spreekt erover in 1 Kor 6. Hij heeft het daarover 1 lichaam worden met een hoer, met een prostituee. 15 Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar 1 lichaam wordt? Want de Schrift zegt: �Zij zullen 1 lichaam zijn.� 17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem 1 geest.
Elke lichamelijke eenwording buiten het huwelijk brengt daarom schade. Want je was 2 maar bent 1 geworden. Die eenwording is een diep Bijbels principe.
Als het gaat om de schade die dit met zich meebrengt, maakt het niet uit of je het gezocht hebt of dat je slachtoffer bent. Het maakt niet uit of het binnen een verkering van liefde was die uit is gegaan of dat het incest was. Het maakt niet uit of je naar de hoeren bent geweest, of dat er seks is met hetzelfde geslacht binnen een relatie van trouw, of gemeenschap met een dier.
Elke lichamelijke eenwording buiten het huwelijk is een hechting aan iemand voor wie het niet bestemd was. En daarom: Maak de liefde niet wakker voordat ze het wil
Er is ontzaglijk veel pijn verdriet, schade op dit gebied. Hoe komen we samen toch verder mee. Er is Goddank een richting die we mogen wijzen. En die uitweg is Jezus. Ik kan daar nu maar heel kort over zijn. Mag ik u daar twee kanten van laten zien. 1) Jezus is liefde. 1 Joh 4 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, Misschien kijk je terug op je leven en door de zonden of je onreinheid ben je bang voor God. Het is zo erg wat er gebeurd is. Deze angst houdt je weg bij God, en die angst is daarom niet van God, maar van de duivel. De Bijbel wijst juist het tegenovergestelde aan. Jezus is volmaakte liefde, Zijn liefde sluit angst uit. Er is gelukkig nog 1 persoon waar je zonder angst naar toe kan gaan. Dat is Jezus. Jezus houdt ongelofelijk veel van je. Zijn liefde voor jou is als een brandend vuur. Niemand en niets kan het vuur van de liefde van God blussen. Gods liefde is zo krachtig dat de Vader de Zoon de wereld instuurt, om al onze zonden op zich te nemen. Op aarde kwamen mensen met seksuele zonden naar Jezus. Hij werd een vriend van hoeren genoemd, overspeligen kwamen naar Hem toe en ontvingen vergeving van hun zonden.
De oplossing voor al onze seksuele zonden is Jezus. Een 2e facet: Hij begrijpt je volkomen en zal je helpen. 2) hebr 4 14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.
Hebben we het gehoord, Jezus kent en begrijpt alle verleidingen op seksueel gebied. Reken maar dat de duivel Jezus op dit gebied heeft lastig gevallen. En God de Vader wilde ook op dit gebied dat de zoon in onze plaats de gehoorzaamheid zou volbrengen die wij niet kunnen en konden opbrengen.
En daarom mogen we met onze zonden, pijn, verwondingen en bindingen naar Jezus. Hij geneest, Hij redt, Hij verlost, Hij bevrijdt, Hij herstelt, Hij begrijpt. Praat maar met Jezus over wat er mis is gegaan, Hij begrijpt het.
Als we beschadigd zijn op dit gebied is 1 van de ergste dingen het nooit ophoudende zelfverwijt. Breng het zelfverwijt bij Jezus. Hij zit op de troon van genade. Hij spreekt je vrij van elke zonde! Laat Jezus je helpen, laat zijn genade je hart mogen vervullen. Het hoogste lied, gaat over de liefde en de seksualiteit. Laten we bidden dat de liefde en seksualiteit genomen mag worden in de plek waar het hoort.


Gebed:


God prijzen om zijn heerlijke liefde en eenwording Gebed voor de alleengaanden; gemis aan liefde. Here Jezus wilt u hen liefde geven, Vader sla uw beschermde armen om hen heen, Bidden voor alle slachtoffers van seksuele zonden van anderen; genezing, bevrijding, heling Bidden voor alle daders van incest, verkrachting. Velen zijn zelf verwond op dit gebied. Bekering, verzoening, belijdenis van zonden Gebed voor hen die binnen het huwelijk worstelen met problemen op seksueel gebied. Geweld, aanranding binnen het huwelijk Echtscheiding , pijn verdriet, de onmacht.
Amen

Reacties

 

 

Inleiding op Hooglied

 

Inhoud

De naam van het boek Hooglied is bedacht door de kerkhervormer Maarten Luther, die ook een bijbelvertaling gemaakt heeft. In de Hebreeuwse bijbel heet het boek Sjier hasjieriem. Dat betekent 'het mooiste lied'. In de Joodse traditie hoort Hooglied bij de vijf Feestrollen (Megilot), die een onderdeel zijn van de Ketoeviem (Geschriften). Het boek wordt gelezen tijdens het pesachfeest.

 

Hooglied is best een spannend boek om te lezen. Het bestaat uit een aantal liefdesgedichten. Waarschijnlijk werden deze liefdesliederen oorspronkelijk gezongen bij bruiloftsfeesten. Ze geven de ideale liefde tussen man en vrouw weer.

Je kunt je afvragen waarom het boek Hooglied in de bijbel staat. Daar zijn vroeger ook al verschillende interpretaties aan gegeven. In het jodendom werd gezegd dat de vrouw en de man in het boek voor het volk Israël en God staan. Het boek zou dan eigenlijk over de liefde tussen God en zijn volk gaan. In de vroege kerk werd gezegd dat het boek over de liefde tussen de kerk en Jezus Christus gaat.

Je zult bij het lezen zien dat het boek een gesprek is tussen allerlei personen. In de vertaling staat er Zij, Hij, Meisjes en Broers boven de stukken. Zo zie je wie er aan het woord is.Zij en Hij verlangen naar elkaar. Ze ontmoeten elkaar en zingen het uit. Ze vinden elkaar mooi. Maar Zij zingt ook over de dingen die hun liefde bedreigen. De Meisjes en de Broers leveren commentaar.

Het boek Hooglied hoort bij de wereldliteratuur. Veel mensen die het lezen genieten van de mooie taal en de bijzondere woorden die ze tegenkomen. Je kunt het boek indelen in zeven grotere delen: 1:2-2:7, 2:8-3:5, 3:6-5:1, 5:2-6:3, 6:4-7:6, 7:7-8:4 en 8:5-14.

Ontstaan en schrijver

 

Het is heel moeilijk te zeggen wanneer Hooglied geschreven is en door wie. Misschien is het niet als één gedicht geschreven, maar zijn bestaande losse gedichten bij elkaar gezet. Er zijn veel ideeën over de ontstaanstijd. In Hoogl. 1:1 wordt koning Salomo als schrijver genoemd. In 1 Kon. 5:12 lezen we dat hij meer dan duizend gedichten geschreven heeft. Veel mensen houden er dan ook aan vast dat Hooglied in de tijd van koning Salomo (10e - 9e eeuw v.Chr.) is geschreven. Andere mensen menen dat het is ontstaan in de periode van de achtste tot de zesde eeuw voor Christus, weer anderen denken aan de derde eeuw voor Christus.

http://www.jongerenbijbel.nl/popup/inleiding/hooglied/

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl